למפקידים דרך ביטקוין
תהליך ההפקדה
שלב ראשון:
שלבים הבאים: